Relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dit is heel normaal, eigenlijk horen conflicten zelf bij een gezonde relatie. Maar wanneer conflicten en of problemen langdurig blijven aanslepen, kan de hulp van een deskundige nodig zijn.

Hierbij geef ik graag enkele voorbeelden van hulpvragen waarbij relatietherapie een uitkomst kan bieden:  jaloezie in relaties, ruzies, ontrouw, verstoorde communicatie, discussies over rolpatronen, te hoge verwachtingen, sleur, scheiding,…

In relatietherapie gaan koppels doorgaans samen in begeleiding. Maar indien de partner niet mee wil komen is individuele begeleiding zeker ook mogelijk. Het is wel zo dat ik een relationele vraag zie als iets wat gegroeid is tussen 2 partners en waar elke partner zijn of haar aandeel in heeft.  Het is dus belangrijk te gaan kijken naar jou eigen aandeel en niet te gemakkelijk de schuld bij de ander te leggen. Hoe de therapie concreet verloopt hangt zowel af van de vraag als van jullie behoeften, noden en verwachtingen. Mijn rol als relatietherapeut is niet het aanreiken van pasklare oplossingen, maar wel het begeleiden, sturen en ondersteunen van het koppel in de zoektocht naar een oplossing. Dit vergroot zowel jullie individuele als relationele vaardigheden. Daarom is therapie pas zinvol als jullie beiden voldoende engagement tonen naar de gesprekken. 

Mijn therapie bestaat enerzijds uit gesprekken anderzijds uit oefeningen en opdrachten die thuis gebeuren en in de sessies geëvalueerd worden. Alle mogelijke gevoelens en emoties kunnen in een veilige omgeving worden uitgewisseld tussen partners. Ook het relationele en individuele verleden, heden en toekomst kan aan bod komen. Gesprekken duren 45 minuten. Het aantal sessies die nodig zijn hangt af van de vraag en de wens van het koppel.

Als relatietherapeut tracht ik jullie als koppel te begeleiden om relatieproblemen samen op te lossen. Soms ligt deze oplossing binnen jullie relatie maar soms ook niet. Een koppel kan door relatietherapie dichter bij elkaar komen maar omgekeerd kan een koppel ook beslissen om uit elkaar te gaan. Het gaat erom dat beiden van jullie terug gelukkig worden.

“Liefde is de moeilijkste puzzel die er is en toch bestaat ze maar uit 2 stukjes.”